ประกาศผู้ชนะ NISMO FESTIVAL 2016

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม NISMO FESTIVAL 2016

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม NISMO FESTIVAL

 

1. Piamsak Fahumnuay

2. NATTAPAT BOONTEAM

3. Parinya Puangkaew

4. Jate T.

5. Chanvit Jeab

 

 

รายชื่อสำรอง

(กรณีผู้ชนะขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม จะทำการเลือกใหม่เรียงตามลำดับ)

 

1. สนุกกัน มันส์ดี

2. Kritsada Chomchalao

 

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม "NISMO Festival @Fuji Speedway"                                                                          

 

"ร่วมสนุกเพียงคุณถ่ายภาพของคุณ ร่วมกับรถนิสสันในแบบมันส์ๆ แล้วบอกเราว่าคุณอยากไปชมรถรุ่นไหน แข่งขันกันในงาน NISMO FESTIVAL2016 เพราะอะไรส่งภาพพร้อมคำบรรยายสั้นๆของคุณมาร่วมกิจกรรม"                                                                         

 

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้-29 พฤศจิกายน 2559

"ประกาศผลประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559"                                                                  

 

วิธีการร่วมสนุก                                                                                                                                  

1. ถ่ายรูปคุณกับรถยนต์นิสสันรุ่นใดก็ได้ พร้อมคำบรรยายสั้นๆว่า คุณอยากไปชมรถรุ่นไหน แข่งขันกันในงานNISMO FESTIVAL 2016 เพราะอะไร ร่วมสนุกกับกิจกรรมโดนการกดลิงค์จากภาพในdirect mail ที่ส่งถึงสมาชิกNISMO Privilege Member

2. ผู้ที่มีรูปภาพ และข้อความที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมงานNISMO Festival 2016 @Fuji SPEEDWAY จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 ท่าน  

 

เงื่อนไขการตัดสินและการรับรางวัล                                                                                                 

1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

2. หากพบว่าท่านที่ใช้อีเมล์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน หรือภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นของบุคคลอื่นหรือนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลทันที                                   

3. คณะกรรมการจะคัดเลือกรูปภาพที่มีลักษณะสวยงาม และคำบรรยายเนื้อหาที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 5 อันดับ

4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น                                                 

5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น                               

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น                       

7. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์ เผยแพร่ ใช้และส่งต่อรายชื่อ รูปถ่าย ข้อความ และข้อมูลใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรมในทุกขั้นตอน (ไม่ว่าจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม) เพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจการ และหรือบุคคลอื่นใด และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมและหรือบุคคลอื่นใดทราบล่วงหน้า ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ                                           

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกาและของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า        

9. พนักงานของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตัดสินและครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม                                                     

10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตาม กฎ เงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนด หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไขและการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้             

11. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้     

12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทริปเข้าชมการแข่งขันฯ ต้องส่งเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่นิสสันร้องขอกลับมายืนยันสิทธิ์ หลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ฯ ภายใน 2 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์จากการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้        

 

รายละเอียดของรางวัล                                                                                                                      

1.ทริปสุดพิเศษเข้าร่วมชมการแข่งขันNISMO Festival 2016 ที่สนามแข่ง Fuji Speedway ที่ประเทศญี่ปุ่น        

การประกาศผลรางวัล : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ nismo.nissan.co.th หน้าเพจข่าวสารกิจกรรม      

                                                             

Facebook
Twitter
Google Plus
CONNECT TO NISMO MOVEMENT
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนิสโม รับสิทธิพิเศษมากมายที่สุดก่อนใคร